Image: Agrasen Ki Baoli with high-rises on Tolstoy Marg in the backgroundAgrasen Ki Baoli with high-rises in the background
Agrasen Ki Baoli with high-rises on Tolstoy Marg in the background

Also read: The Agrasen Ki Baoli of New Delhi